รวดเร็วพร้อมปล่อยเช่า

เวลามีต้นทุน เวลาที่ใช้ระหว่างการตกแต่งน้อย เท่ากับปล่อยเช่าได้เร็วขึ้น

คุ้มค่าเงินลงทุน

แพคเกจถูกออกแบบสำหรับการลงทุนปล่อยเช่า ต้นทุนคือปัจจัยสำคัญต่อผลตอบแทน

สวยงาม บำรุงรักษาง่าย

98% ของห้องที่ปล่อยเช่าได้ เกิดจากประโยชน์และฟังก์ชั่น พื้นที่เก็บของ ระหว่างการอยู่อาศัย

0
Asset Value (MB) ภายใต้การบริหาร
0
ห้องที่ปล่อยเช่าโดย Serve ปี 2020
0
ห้องที่ตกแต่งโดย Serve (ตั้งแต่ปี 2018)

ห้องที่ตกแต่งและปล่อยเช่าโดย Serve ทั้งหมด

    CLOSE

    Categories

    Add to cart